Dyr i pasningsordningen

Jeg har valgt at åbne en bondegårds pasningsordning, hvor børnene er en del af dyrenes hverdag, og det er helt bevidst at jeg har valgt det, for dyr er ikke bare dyr, for de er med til at styrke børnenes trivsel og sundhed.

Studier viser at børns eksponering for bondegårdsdyr spiller en vigtig rolle i forhold til om børnene har en risiko for at udvikle astma. Forsker undersøgte alle børn i Sverige i perioden fra 2001 - 2010 med hensyn til at være vokset op med dyr og brugen af medicin til at behandle astma, og her viste resultaterne, at hvis børn er vokset op med dyr, så har de en mindre risiko for at udvikle astma. Man kan på den måde sige, at dyr er med til at forebygge allergier og astma. Man kalder dette hygiejne hypotese, som betyder at børns eksponering for dyr gør, at børn udvikler et mere modstandsdygtigt immunforsvar, og derved mindsker risikoen for at udvikle astma.

Ikke nok med at dyrene kan være en del af forebyggelse for børnenes sundhed, så har dyrene også den egenskab, at styrke børns mentalitet, hvilket vil sige, at børnene styrker deres sociale kompetencer, som de viser igennem tillid, empati, positivitet og deres måde at omgås dyrene på. Der er studier, der har bevidst, at dyr har en evne til at mindske den aggressive adfærd blandt børnene, herudover kan dyrene også være med til at fremme læringen hos børnene, idet børnenes koncentration og motivation styrkes, og derved øges børnenes evne til at slappe af, hvilket medfører et lavere stress-niveau.

Hvorfor er det, at dyrene har denne positive virkning på børnene? Jo det er på baggrund af, at der frigives et hormon som hedder oxytocin også kaldet lykkehomonet, i hjernen hos både børnene, men også hos os vokse. Det frigives eksempelvis vis berøring, varme og det er også det hormon der frigives ved amning. Så når børnene rører ved dyrene, og har kontakt med dem dagligt, så frigives lykkehomonet, og derved har dyrene en positiv indflydelse på børnene.

Jeg er selv vokset op med dyr, både hund, kat og heste, og den positive opvækst med dyrene, vil jeg gerne give videre til de børn, jeg skal passe. Dagligt har jeg valgt at børnene er med til at fodre gårdens dyr, gå tur med hunden og på den måde lære at være omgivet af dyr.